Distance Calculator

Nanjing Distances

Nanjing city is located in China at the 32.0617, 118.7778 coordinates. Distance from Nanjing to cities are listed below, also there are 44 sub cities within Nanjing, click on the city name to find distance between. Distance from Nanjing to Shanghai 270 km, to Beijing 898 km, to Tianjin 800 km. The green marker indicates the location of Nanjing.

Share on

Cities in Nanjing

List of distances from Nanjing to sub cities (sub divisions).

City NameDistance to Nanjing
Suzhou191 km
Wuxi153 km
Tongshan280 km
Changshu City191 km
Changzhou116 km
Nantong198 km
Zhenjiang66 km
Yancheng193 km
Taizhou116 km
Huai'an171 km
Yangzhou72 km
Xinpu284 km
Zhenzhou44 km
Dongtai168 km
Kunshan219 km
Jiangyin141 km
Xinghua139 km
Jinsha216 km
Yicheng126 km
Gaoyou102 km
Hede235 km
Dazhong202 km
Xiannu84 km
Pizhou262 km
Baoying139 km
Taixing117 km
Songling207 km
Huilong273 km
Juegang228 km
Dongkan237 km
Licheng97 km
Jiangyan137 km
Zhangjiagang168 km
Xiaolingwei8 km
Mudu188 km
Suicheng219 km
Haizhou282 km
Guiren187 km
Zhongxing183 km
Fengxian357 km
Hutang89 km
Gaogou221 km
Qinnan170 km
Zhouzhuang222 km

Distance from Nanjing to Foreign Cities

Choose a city to calculate distance from Nanjing to major cities in the world.

Please Share Your Comments